Halvor Fauske
© Høgskolen i Lillehammer

Halvor Fauske

Halvor Fauske (mag.art.) er professor i sosiologi og sosialt arbeid ved Høgskolen i Innlandet. Han har forsket og skrevet bøker og artikler innen felter som barnevern, barne- og ungdomssosiologi og profesjonssosiologi.

Bibliografi

2010 - Integrasjon og mangfold

1998 - Modernitet - refleksjoner og idébrytninger