Omtale
Hallvard Notaker (f. 1976) er historiker og forfatter. Han har skrevet en doktoravhandling om Høyre og amerikansk påvirkning av valgkampene på åttitallet (UiO, 2008), og utgitt Høyres historie 1975-2005 (2012) og Norges historie i 25 ting (2012).
Bibliografi