Hallvard Notaker

Hallvard Notaker (f. 1976) er historiker og forfatter. Han har skrevet en doktoravhandling om Høyre og amerikansk påvirkning av valgkampene på åttitallet (UiO, 2008), og utgitt Høyres historie 1975-2005 (2012), Norges historie i 25 ting (2013) og Amerikansk valgkamp (2016).