Håkon B. Stokland

Håkon B. Stokland

Håkon B. Stokland (f. 1979) har doktorgrad i vitenskaps- og teknologistudier og mastergrad i historie. Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og har i tillegg en deltidsstilling som forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Forskningen har hovedsakelig dreid seg om politikkutforming og kunnskapsproduksjon i tilknytning til naturmangfold, men også om bærekraft og bioøkonomi, industrialisert matproduksjon og historisk minneteori.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Matens meglere