Guri Melby
© Fotoinfo: Oslo kommune

Guri Melby

Omtale
Guri Melby er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har mastergrad i nordisk, har skrevet artikler om skrivedidaktikk og vært medredaktør for boka Å skrive seg inn i læreryrket (2012). Hun har arbeidet som rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking.