Gunnstein Akselberg

Gunnstein Akselberg

Gunnstein Akselberg er professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidd med sosiolingvistiske og namnevitskaplege spørs­mål og skrive m.a. Fenomenologisk dekonstruksjon av det labov-milroyske para­digmet i sosiolingvistikken. Ein analyse av sosiolingvistiske tilhøve i Voss kommune (1995), og han er redaktør av den sosiolingvistiske skriftserien Målbryting.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Bibliografi

2008 - Språkmøte

2003 - Språkmøte