Gro-Anita Myklevold
© Fotograf: Henrik Bøhn

Gro-Anita Myklevold

Gro-Anita Myklevold er høgskolelektor i engelskdidaktikk og engelsk ved Høgskolen i Østfold.