Gro Rugseth

Gro Rugseth

Gro Rugseth er førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi ved Fakultet for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Rugseth er utdannet fysioterapeut, har grunnfag og mellomfagstillegg i psykologi, hovedfag i helsefag og er p.hd. fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingen hennes handlet om overvekt og fedme som individuell erfaring. Rugseth har publisert vitenskapelige artikler om overvekt og fedme og om pedagogikk og læring, og er redaktør for en lærebok om inkludering i kroppsøving.