Grethe Steen Rønning

Grethe Steen Rønning

Grethe Steen Rønning er pensjonert førstelektor ved Universitetet i Agder, der hun underviste ved barnehagelærerutdanningen. Hun har også erfaring som førskolelærer og styrer i barnehagen. Rønning har publisert flere artikler og er forfatter av boka Rammeplan for barnehagen, hva så? som ble utgitt i 1996, samme år som rammeplanen ble innført. Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen bygger på denne boka.