Grete Vabo

Omtale
Grete Vabo er kandidat i sykepleievitenskap. Hun er også utdannet sykepleier og pedagog. Vabo er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun også koordinerer Nasjonalt senter for ICNP (International classification for Nursing Practise).