Gerry Larsson

Omtale
Gerry Larsson er professor i ledelsespsykologi ved Försvarshögskolan i Karlstad.