Geir Petter Hjorthol

Geir Petter Hjorthol

Geir Hjorthol er professor i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda. I forskinga si er han særleg oppteken av moderne norsk prosalitteratur og korleis den kan lesast i lys av musikk,
politikk og historie. Hjorthol er også utøvande musikar. Meir informasjon her: https://www.hivolda.no/tilsette/institutt-sprak-og-litteratur/geir-petter-hjorthol.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Stemma og stilla i musikk og litteratur. Festskrift til Magnar Åm