Geir Hønneland

Geir Hønneland

Geir Hønneland (f.1966) er forskningsleder ved Frodtjof Nansens Institutt og professor II ved Universitetet i Tromsø.