Frøydis Oma Ohnstad

Frøydis Oma Ohnstad

Omtale
Frøydis Oma Ohnstad er dosent ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser og veileder i pedagogikk på alle nivåer i lærerutdanningene, og har i en rekke år vært lærer i grunnskolen og leder for praksisopplæringen ved universitetet. Hennes doktoravhandling omhandler læreres profesjonsetikk.
Bibliografi

2018 - Profesjonsetikk i skolen (digital læringsressurs)

2018 - Profesjonsetikk i skolen

2012 - Lærere i skolen som organisasjon