Eva-Maria Svensson

Eva-Maria Svensson

Eva-Maria Svensson er professor i rettsvitenskap på Det juridiske fakultet, Göteborgs universitet, og var i 10 år professor ved Det juridiske fakultet, UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun disputerte i 1997 med avhandlingen Genus och rätt. En problematisering av föreställningen om rätten, og skrev sammen med Åsa Gunnarsson læreboken Genusrättsvetenskap. Svenssons forskningstemaer omhandler rettsfilosofi, likestilling i styringen av Arktis, ytringsfrihet, aldersdiskriminering og urfolksspørsmål.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Kjønn og rett