Eva Lisbeth Sonne Kofoed
© Foto: L.A. Olsen

Eva Lisbeth Sonne Kofoed

Eva Kofoed er høgskolelektor og lege. Hun er ansatt ved VID vitenskapelig høgskole, i Oslo.