Eva Fuglei

Eva Fuglei

Eva Fuglei er forsker ved Norsk Polarinstitutt, med polarreven som spesialfelt.

Eva Fuglei (1962) er forsker/biolog. Hun har siden 1991 arbeidet på Norsk Polarinstitutt. Hun er oppvokst på Langhus i Ski, men er nå bosatt i Tromsø.

Hun er utdannet Dr. Scient, med doktorgrad på fjellrev fra Universitetet i Oslo. Cand. Scient, hovedfag i fysiologi, Universitetet i Oslo, og Cand. Mag., Mellomfag, Norges Idrettshøgskole.

Eva Fuglei har bl.a. skrevet flere faglige artikler i Internasjonale Journaler. Fjellreven er hennes første bok.