Espen Egeberg

Espen Egeberg er spesialpedagogisk rådgiver (cand.paed.spec.) og seniorrådgiver ved Statped sørøst. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om spesialpedagogiske utfordringer ved flerspråklighet og er en etterspurt foredragsholder.