Erling Eide
© Knut Lykke

Erling Eide

Omtale
Erling Eide er dr.philos. og professor emeritus i sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold i England, Frankrike og Italia og har skrevet bøker og artikler om produksjonsteori, miljøøkonomi, kriminaløkonomi, atferdsøkonomi og rettsøkonomi.
Titler i salg
Bibliografi

2016 - Bevisvurdering

2008 - Rettsøkonomi

2005 - Rettsøkonomi I

2001 - Rettsøkonomi