Erik Møse

Erik Møse

Omtale
Erik Møse (f. 1950) er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol og FNs straffedomstol for Rwanda.