Erik Eldjarn
© Foto: Marius Fiskum

Erik Eldjarn

Erik Eldjarn er advokat i Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma. Han har tidligere vært førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UIT – Norges arktiske universitet i Tromsø, fylkesnemndsleder og dommerfullmektig.