Erik Boe

Erik Boe

Erik Boe er cand.jur. 1970, dr.juris 1980 på avhandlingen «Distriktenes utbyggingsfond – En kritisk rettslig/rettssosiologisk studie av DUF’s generelle forvaltningsrettslige stilling». Professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo siden 1986. Bøker og artikler i alminnelig forvaltningsrett og i rettskildelære. Ansvarlig faglærer i alminnelig forvaltningsrett.

Titler i salg

Listen er tom