Endre Stavang

Endre Stavang

Omtale
Endre Stavang (f. 1964) er dr.juris og professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold ved Senter for grunnforskning og Yale Law School og har dessuten vært advokat i Norsk Hydro og konstituert lagdommer (Borgarting). Han er medlem av Forskergruppe i naturressursrett. Hans bøker og artikler dreier seg særlig om tingsrett, erstatningsrett og miljørett.
Bibliografi

2011 - Opphør av servitutter

2010 - Ekspropriasjon

2010 - Law and Economics

2008 - Rettsøkonomi

2007 - Erstatningsrettslig analyse

2005 - Rettsøkonomi I

2001 - Rettsøkonomi

1999 - Naborettens forurensningsansvar