Ellen Konstanse Hovik

Ellen Konstanse Hovik

Ellen Konstanse Hovik er høgskolelektor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har deltatt i omfattende utviklingsarbeid ved lærerutdanningen, som for eksempel utvikling av studiet Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, matematikk og for tilsvarende tilbud i videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. Hun har publikasjoner nasjonalt innen fagfeltet matematikkdidaktikk. Disse er knyttet til at hun har studert aspekter ved læreres undervisningskunnskap i matematikk med et særlig fokus på arbeid med argumentasjon, begrunnelse og bevis i grunnskolen.