Elisabeth Ellingsen

Elisabeth Ellingsen

Omtale
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Bibliografi

2019 - På vei Norsk-fransk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-litauisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-rumensk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-italiensk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-russisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-arabisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-engelsk ordliste (2018)

2019 - På vei Lærer-cd (2018)

2019 - På vei Norsk-gresk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-bulgarsk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-vietnamesisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-pashto ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-tigrinja ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-tagalog ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-tsjekkisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-tyrkisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-spansk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-kinesisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-polsk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-slovakisk ordliste (2018)

2019 - På vei Elev-cd (2018)

2019 - På vei Norsk-farsi ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-urdu ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-serbisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-thai ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-portugisisk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-tysk ordliste (2018)

2019 - På vei Tekstbok (2018) (Unibok)

2019 - På vei Norsk-tamilsk ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-kurdisk (sorani) ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-somali ordliste (2018)

2019 - På vei Norsk-amharisk ordliste (2018)

2018 - På vei Arbeidsbok (2018)

2018 - På vei Særtrykk (2018)

2018 - På vei Tekstbok (2018)

2018 - På vei Digital Elevnettsted (2018)

2018 - På vei Samtalespill (2018)

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Lyd (Privatlisens)

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017)

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Lærernettsted

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Elevnettsted/Free tasks

2017 - Norsk på 1-2-3 Brettbok (privatlisens)

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Lyd (Lærerlisens)

2017 - Norsk på 1-2-3 (2017) Lyd (Elevlisens)

2017 - Norsk på 1-2-3 Brettbok

2016 - Her på berget Lærernettsted (2016)

2016 - Her på berget (2016) Brettbok

2016 - På vei norsk-ukrainsk ordliste (2012)

2016 - På vei Tekstbok (2012) Brettbok (Privatlisens)

2016 - Her på berget (2016) Brettbok (Privatlisens)

2015 - Her på berget Elevnettsted (2016)

2015 - Stein på stein (2014) Lyd (Elevlisens)

2015 - På vei Norsk-latvisk ordliste (2012)

2015 - På vei (2012) Lyd (Privatlisens)

2015 - Stein på stein Norsk-portugisisk ordliste (2014)

2015 - Stein på stein Norsk-amharisk ordliste (2014)

2015 - Her på berget CD til arbeidsbok (2016)

2015 - På vei Norsk-portugisisk ordliste (2012)

2015 - Stein på stein Norsk-tigrinja ordliste (2014)

2015 - På vei (2012) Lyd (Lærerlisens)

2015 - Stein på stein Norsk-tagalog ordliste (2014)

2015 - Stein på stein Norsk-urdu ordliste (2014)

2015 - Stein på stein (2014) Lyd (Lærerlisens)

2015 - På vei Norsk-amharisk ordliste (2012)

2015 - På vei Norsk-burmesisk ordliste (2012)

2015 - Stein på stein (2014) Lyd (Privatlisens)

2015 - På vei (2012) Lyd (Elevlisens)

2015 - Stein på stein Norsk-thai ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Norsk-arabisk ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Norsk-litauisk ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Lærer-cd (2014)

2014 - Stein på stein Norsk-tysk ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Elev-cd (2014)

2014 - Stein på stein Norsk-spansk ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Norsk-fransk ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Elevnettsted (2014)

2014 - Stein på stein Tekstbok (2014) Brettbok

2014 - Stein på stein Lærernettsted (2014)

2014 - Stein på stein Norsk-russisk ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Tekstbok (2014) Brettbok (Privatlisens)

2014 - Stein på stein Norsk-somali ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Norsk-engelsk ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Norsk-farsi (persisk) ordliste (2014)

2014 - Stein på stein Norsk-polsk ordliste (2014)

2012 - På vei Norsk-tamil ordliste (2012)

2012 - På vei Norsk-rumensk ordliste (2012)

2012 - På vei Norsk-litauisk ordliste (2012)

2012 - På vei Norsk-tagalog ordliste (2012)

2012 - På vei Norsk-gresk ordliste (2012)

2012 - På vei Lærernettsted (2012)

2012 - På vei Elev-cd (2012)

2010 - Norsk på 1-2-3

2010 - Norsk på 1-2-3 Lærer-cd

2009 - Her bor vi 1 Elev-cd

2008 - Her på berget

2008 - Her på berget Arbeidsbok

2008 - Her på berget Elev-CD

2008 - Stein på stein Norsk-fransk ordliste

2008 - Stein på stein Norsk-tysk ordliste

2007 - Stein på stein Norsk-polsk ordliste

2005 - Stein på stein Tekstbok

2005 - Stein på stein Lærer-CD

2005 - Stein på stein Arbeidsbok

2005 - Stein på stein Lærerens bok

2005 - Stein på stein Norsk-russisk ordliste

2005 - Stein på stein Norsk-engelsk ordliste

2005 - Stein på stein Norsk-arabisk ordliste

2005 - Stein på stein Norsk-persisk ordliste

2003 - Norsk på en-to-tre CD (2003)

2003 - Norsk på en-to-tre Lærerens bok (2003)

2003 - Norsk på en-to-tre (2003)

2002 - Her på berget (2002)

2002 - Her på berget Arbeidsbok (2002)

2002 - Her på berget Fasit (2002)

2002 - Her på berget CD (2002)

2000 - Stein på stein Grunnbok

2000 - Stein på stein Arbeidsbok

2000 - Stein på stein Lærerens bok

2000 - Stein på stein Lærer-CD

1998 - Stein på stein

1998 - Stein på stein arbeidsbok

1998 - Stein på stein kassetter

1998 - Stein på stein fasit