Elin Ødegård
© Anne Gro Semb

Elin Ødegård

Elin Ødegård er utdannet førskolelærer og er nå cand.polit. og høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har arbeidet som førskolelærer/ styrer i barnehage i 15 år og 16 år som lærer ved førskolelæreutdanningen. I de siste 10 årene har hovedarbeidsområde vært ulike veilederutdanninger og det Nasjonale programmet "Veiledning av nyutdannede i barnehage og skole". Elin har i de siste 10 årene forsket på nyutdannede førskolelærere, et hovedfagsarbeid som setter søkelyset på nyutdannedes utbytte av veiledning, og et Ph.D.arbeid som setter søkelyset på nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging i møte med barnehagens kultur.