Elham Kazemi

Elham Kazemi

Elham Kazemi er professor ved University of Washington, College of Education og hennes forskning er sentrert rundt klasseromspraksis. Hun har fokus på hvordan endring i praksis kan føre til at elvenes læring øker, og hun viser hvordan dette gjøres blant annet gjennom å respondere og diskutere barns tanker og løsningsforslag i matematikk. Kazemis forskning skjer ute i klasseerommene, og fører til læring og innsikt både for elver og lærere.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1