Eivor Andersen Oftestad

Eivor Andersen Oftestad har doktorgrad i kirkehistorie fra Universtetet i Oslo i 2010, og jobber nå som forsker på MF vitenskapelig høyskole.