Eirik Magnus Fuglestad

Eirik Magnus Fuglestad

Eirik Magnus Fuglestad er ph.d. i historisk sosiologi fra universitetet i Edinburgh og jobber som forsker ved Ruralis. Han er også aktiv skribent i skjæringsfeltet mellom jordbruk, politisk sosiologi og historie.