Eira Söderholm

Eira Söderholm

Omtale

Eira Söderholm er pensjonert førsteamanuensis i finsk og kvensk ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har deltatt aktivt i planlegginga og utarbeidinga av det kvenske skriftspråket, skrevet flere artikler om temaet og bygd opp kvensk språk som universitetsfag ved UiT.

Bibliografi

2017 - Kvensk grammatikk

2017 - Kvensk grammatikk