Einar Hansen
© Einar Hansen

Einar Hansen

Einar Hansen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har høyere avdelings studium med engelsk som spesialfag fra samme institusjon. Han var ansatt ved Institutt for fagspråk, NHH som amanuensis og førsteamanuensis i engelsk i perioden 1967–2001 og er nå pensjonist.

Einar Hansen har undervist i økonomisk-administrativ fagterminologi, oversettelse og realia for studenter ved NHH og for translatørkandidater gjennom en lang rekke kurs. Ved NHH har han dessuten veiledet hovedfagsstudenter i fagterminologi og oversettelse. Han har også vært gjesteforeleser ved University of Surrey, Guildford og ved flere norske høyskoler. Einar Hansen har deltatt i flere fagspråklige prosjekt, bl.a. innenfor arbeidslivsterminologi og møte- og konferanseterminologi. Han har også deltatt med innlegg på fagspråkkonferanser i inn- og utland og skrevet en rekke fagspråklige artikler. I perioden 1979–2001 var Einar Hansen hovedsensor i engelsk ved eksamen for statsautoriserte translatører.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

1995 - Engelsk-norsk samfunnsøkonomisk ordbok

1988 - Møte- og konferanseterminologi