Edward W. Said

Edward W. Said

Edward Wadie Said (1935-2003) var en palestinsk-amerikansk litteraturhistoriker og forfatter, mest kjent for boka Orientalismen (1978), og for å ha introdusert begrepet orientalisme for å forstå forholdet mellom Europa og Asia.

Etter at familien hans ble drevet vekk fra Jerusalem i forbindelse med etableringen av staten Israel, slo Said og familien seg ned i Egypt i noen år, før de endte opp i USA. I 1963 ble han professor i engelsk og komparativ litteraturvitenskap ved Columbia University, hvor han ble til sin død.