Donatella De Paoli
© Handelshøyskolen BI

Donatella De Paoli

Omtale
Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun var sentral i etableringen av bachelorprogrammet Kultur og Ledelse på BI og både forsker og foreleser innen kunstledelse, produksjons- og prosjektledelse, teamledelse og nyere perspektiver innen ledelse.
Bibliografi

2008 - Organisering og ledelse av kunst og kultur

2003 - Kunsten å hellige middelet