Dagrun Skjelbred
© Foto: Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Dagrun Skjelbred

Omtale

Dagrun Skjelbred er professor emeritus i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket på læremidler og på lese- og skriveopplæring, og hun er forfatter av flere lærebøker for både grunnskolen og lærerutdanningene. I tillegg har hun lang erfaring som lærerutdanner og som lærer i skolen.

Bibliografi

2019 - Skolens tekster

2013 - Literacy i læringskontekster

2004 - Christiania 1829

2003 - Mening i tekst

1997 - ABC Bokstavbok A Stavskrift (L97)