Dagrun Skjelbred
© Foto: Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Dagrun Skjelbred

Omtale
Dagrun Skjelbred er professor emeritus i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har forsket på lese- og skriveopplæring og er forfatter av flere lærebøker for både grunnskolen og lærerutdanningene. I tillegg har hun lang erfaring som lærerutdanner og som lærer i skolen.
Bibliografi

2013 - Literacy i læringskontekster

2006 - Elevens tekst

2004 - Christiania 1829

2003 - Mening i tekst

2002 - ABC Start (L97)

2002 - ABC Start (L97)

1998 - ABC Hane-pane-boka (L97)

1997 - ABC (L97)

1997 - ABC Lærerveiledning (L97)

1997 - Mening i tekst

1997 - ABC Bokstavbok A Stavskrift (L97)

1997 - ABC Bokstavbok B Løkkeskrift (L97)

1992 - Lnu elevens tekst