Dag Willy Tallaksen

Dag Willy Tallaksen

Dag Willy Tallaksen er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Han har arbeidet ved psykiatrisk avdeling og akuttenhet for stoffmisbrukere ved Sentralsykehuset i Akershus. Siden 1983 har Tallaksen vært ansatt ved Høgskolen i Akershus, de siste årene som førstelektor ved videreutdanning i psykisk helsearbeid. Han har vært ansatt ved Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo og er teamleder ved undervisningsprosjektet Vivat (førstehjelp ved selvmordsfare).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1