Dag Furuholmen

Dag Furuholmen

Dag Furuholmen er lege, spesialist i psykiatri. Han var med på å planlegge og starte Veksthuset i 1982 og var en av drivkreftene fram til 1987. Han har siden drevet en utstrakt kurs- og veiledningsvirksomhet for medarbeidere i rusmiddelomsorgen og annet helsepersonell.

Bibliografi

2015 - Mannen

2007 - Fellesskapet som metode

1998 - Fellesskapet som metode

1993 - Boka om veksthuset

1993 - Fellesskapet som metode