Cora Alexa Døving
© HL-senteret

Cora Alexa Døving

Cora Alexa Døving er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.