Coleridge & White Ltd Rogers

Coleridge & White Ltd Rogers

Bibliografi

1996 - Dagdrømmeren

1996 - En antropolog på mars

1995 - Sluttstrek

1994 - Bydels-buddha (cub)

1992 - Det er ikke det jeg sier!

1992 - Det er ikke det jeg sier!

1992 - Den fjerde k cap

1990 - Billy bathgate