Christin Thea Wathne

Christin Thea Wathne er seniorforsker og forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet – storbyuniversitetet. Wathne har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015 og har blant forsket på reformer i politiet, ledelse, New Public Management, organisasjonslæring, målstyring og ulike arbeidsmiljøspørsmål.