Christer Thrane
© Christer Thrane

Christer Thrane

Omtale
Christer Thrane er sosiolog (dr. polit.) og professor ved Høgskolen i Innlandet. Han har 25 års undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode, og ga i 2017 ut boken Regresjonsanalyse - en praktisk tilnærming på Cappelen Damm Akademisk.
Bibliografi

2017 - Regresjonsanalyse

2003 - Regresjonsanalyse i praksis