Christer Thrane
© Christer Thrane

Christer Thrane

Omtale
Christer Thrane er sosiolog (dr. polit.) og professor ved Høgskolen i Innlandet. Han har over 20 års undervisningserfaring i samfunnsvitenskapelig metode. Thrane har skrevet et femtitalls artikler i norske og internasjonale fagtidsskrifter basert på regresjonsanalyse og har også skrevet en kort og enkel lærebok om dette emnet i 2003.
Titler i salg
Bibliografi

2017 - Regresjonsanalyse

2003 - Regresjonsanalyse i praksis