Catharina Bjørkquist
© Foto: Høgskolen i Østfolk

Catharina Bjørkquist

Catharina Bjørkquist er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold og PhD i statsvitenskap fra Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresser er offentlig reformer, samordning av helse- og velferdstjenester og interorganisatorisk samarbeid. Hun har jobbet med organisering av tjenester, styring, organisering og ledelse i sykehus og digitalisering. Hun er leder for prosjektet ROPIT som studerer organisering av integrerte tjenester til mennesker med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP).

Bibliografi

2019 - Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester

2019 - Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester

2013 - Verdi og verdighet