Bror Jonsson
© Foto: Nina Jonsson

Bror Jonsson

Dr. philos. Bror Jonsson er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA ). I perioden 1988–2002 var han forskningssjef. Han har vært vitenskapelig leder ved Direktoratet for naturforvaltning og professor i ferskvannsøkologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet i Trondheim.

Jonsson har skrevet ca. 500 vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og rapporter, hvorav mange omhandler fisk som vandrer mellom ferskvann og hav. Han er medlem av Det kongelig norske vitenskapers selskap, Det kongelig danske videnskapsakademi, æresmedlem av Canadas fiskeforskerforening og ridder av den islandske Falkeordenen. Bror Jonsson er ifølge "ISI Highly cited.com" blant de 250 (eller 0,5 %) mest siterte forskerne innen zoologi og botanikk i verden de siste 20 årene.

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5

Bibliografi

2022 - Fisker

2022 - Kysten

1992 - Norges dyr - fiskene 1

1992 - Norges dyr - fiskene 2