Borgar Høgetveit Berg
© cf-wesenberg/ kolonihaven.no

Borgar Høgetveit Berg

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er dommar i Noregs Høgsterett. Han har tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet Thommessen. Berg har gjeve ut ei rekkje bøker i formuerett og prosessrett.

Bibliografi

2018 - Tinglysing

2006 - Voldgiftsloven med kommentarer

2005 - Omsetning og kreditt 2, Pant og annen realsikkerhet

2005 - Hevd