Bjarne Hovland

Bjarne Hovland

Bjarne Hovland har vært lærer i grunnskolen i Asker og Kristiansand, og har i flere år vært øvingslærer. Han har vært pedagogisk konsulent hos Skoledirektøren i Vest-Agder og har i flere år vært pedagogisk konsulent for Grunnskolerådet i forbindelse med godkjenning av lærebøker. Sammen med Harald Båsland har han gitt ut metodikkbøker for lærere i natur og miljø, geografi og historie og flere lærebøker i norsk, samfunnsfag, natur og miljø, geografi og historie og for grunnskolen. Bjarne Hovland har vært benyttet som kursholder på en rekke lærerkurs over hele landet og har stått bak flere metodikkfilmer om åpen skole-metodikk.

Titler i salg

Viser 1 - 26 av 26

Bibliografi

2013 - Lesetrim Lærerveiledning

2004 - Lær deg å lære 7 nynorsk

2004 - Lær deg å lære 7 nynorsk

2004 - Lær deg å lære 7

2004 - Lær deg å lære 6 nynorsk

2004 - Lær deg å lære 7

2004 - Lær deg å lære 6

2004 - Lær deg å lære 6 nynorsk

2004 - Lær deg å lære 6 nynorsk

2004 - Lær deg å lære 5 nynorsk

2004 - Lær deg å lære 7

2004 - Lær deg å lære 7 nynorsk

2003 - Lær deg å lære 5 nynorsk

2003 - Lær deg å lære 5 nynorsk

2003 - Lær deg å lære 6

2003 - Lær deg å lære 5

2003 - Lær deg å lære 6

2003 - Lær deg å lære 5

2003 - Lær deg å lære 5

2002 - Lær deg å lære 4 nynorsk

2002 - Lær deg å lære 4 nynorsk

2002 - Lær deg å lære 4

2002 - Lær deg å lære 3 nynorsk

2002 - Lær deg å lære 3 nynorsk

2002 - Lær deg å lære 4

2001 - Lær deg å lære 3

2001 - Lær deg å lære 3

1999 - Terrella 7 samfunnsfag, bokmål (L97)

1999 - Terrella 7 transparenter, samfunnsfag (L97)

1999 - Terrella 7 lærerens bok, samfunnsfag (L97)

1999 - Geografisk leksikon for barn og ungdom

1998 - Terrella 6 lærerens bok, samfunnsfag (L97)

1998 - Terrella 6 samfunnsfag, nynorsk (L97)

1998 - Terrella 6 transparenter, samfunnsfag (L97)

1997 - Terrella 5 transparenter, samfunnsfag (L97)

1997 - Terrella 5 samfunnsfag, nynorsk (L97)

1997 - Terrella 5 lærerens bok, samfunnsfag (L97)