Bjørg Seland
© Universitetet i Agder

Bjørg Seland

Bjørg Seland (f. 1947) er dr. philos i historie og professor ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i perioden 1800 til 1940, med studier blant annet knyttet til grannefellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og religiøse bevegelser.

Bibliografi

2019 - Gud og Mammon

2019 - Regionen – historiske perspektiver, aktuelle utfordringer

2018 - Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati

2018 - Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati

2015 - Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014. Agderseminaret 2014