Birgitte Langset Storvik

Birgitte Langset Storvik

Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er førstelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Hun har tidligere erfaring som inspektør ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Hun har også vært ansatt som jurist ved Oslo fengsel og Ullersmo fengsel.