Birgitte Graverholt

Birgitte Graverholt er førsteamanuensis ved Fagseksjon for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen på Vestlandet og har bistilling på VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag. Hun er utdannet sykepleier, med Master of Critical Care Nursing, fra Australia. Graverholt tok doktorgrad på et prosjekt hvor hun forsket på sykehusinnleggelser fra sykehjem. Graverholt har jobbet med kunnskapsbasert praksis i mange år, noe som gjenspeiles i hennes undervisnings- og forskningsområder. For tiden forsker hun på implementering av kunnskapsbasert praksis i kommunehelsetjenesten.