Birgitte Graverholt

Birgitte Graverholt jobber som førsteamanuensis ved Fagseksjon for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet sykepleier, med Master of Critical Care Nursing, fra Australia. Graverholt tok doktorgrad på et prosjekt hvor hun forsket på sykehusinnleggelser fra sykehjem. Undervisnings- og forskningsområder hos Graverholt gjenspeiler at hun har jobbet med kunnskapsbasert praksis i mange år. For tiden forsker hun på implementering av kunnskapsbasert praksis og kunnskapstranslasjon i kommunehelsetjenesten.