Birgit Røe Mathisen
© Foto: Bengt Morten Engan

Birgit Røe Mathisen

Birgit Røe Mathisen, phd, er førsteamanuensis ved Nord Universitet. Hun har tidligere forsket på lokaljournalistikkens rolle, og har mer enn 20 års erfaring som journalist. Sammen med Lisbeth Morlandstø leder hun forskningsprogrammet «Opinionsdanning, offentlighet og lokale medier» på Fakultet for samfunnsvitenskap.