Birger Stuevold Lassen

Birger Stuevold Lassen

Omtale
Birger Stuevold Lassen (1927-2011) var professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.