Bill Browder

Bill Browder

Bill Browder er grunnlegger av og direktør for Hermitage Capital Management, som var det største utenlandske investorselskapet i Russland frem til 2005. Da ble Browder nektet adgang til landet, etter å ha avslørt korrupsjon. Siden 2009, da Browders advokat, Sergei Magnitsky, ble drept mens han var i forvaring hos det russiske politiet, har han ledet en global kampanje for å avsløre korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. Som en konsekvens av dette ble «Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act» innført i USA i 2012, og Browder jobber med å få loven godkjent i Europa.