Berit von der Lippe

Berit von der Lippe

Omtale
Berit von der Lippe er professor emerita i språk, kommunikasjon og politisk retorikk (BI). Hun har skrevet essaysamling og artikler om metaforen i utenrikspolitikk, økonomi og i mediefortellinger om krig. Fokus har også vært på kjønn, maskuliniteter og femininiteter i krig og fred, samt taushetens retorikk.
Bibliografi

2007 - Forbrukersosiologi

2005 - Kan organisasjoner føle?

2004 - Medier, politikk og samfunn

1999 - Medier, påvirkning og samfunn